Cennik usług

  • Za dostęp do rozwiązania route.plus obowiązują opłaty miesięczne.
  • Ceny kalkulowane są w odniesieniu do ilości terytoriów handlowych – zwykle ilości Przedstawicieli Handlowych.
  • Opłaty nie zależą więc od ilości użytkowników którzy do systemu się logują (np. przedstawicieli handlowych, menadżerów), dzięki czemu z systemu mogą korzystać wszyscy zainteresowani procesem sprzedaży terenowej w organizacji, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.
  • Opłata za pojedyncze terytorium handlowe kalkulowana jest dla każdego klienta indywidualnie i zależy od całkowitej liczby terytoriów w systemie.
  • Cena waha się zazwyczaj od 20 do 100 PLN za miesiąc dostępu do systemu.
 

Jeżeli jesteś zainteresowany korzystaniem z systemu zapraszamy do kontaktu z nami telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego.